Logo
45-069 Opole, ul. 1 Maja 63/65
tel. 77 453 16 63
 

Nasze biuro zatrudnia 11 osób. Jedna z nich (właściciel firmy) legitymuje się uprawnieniami doradcy podatkowego, dwie posiadają licencje Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, dwie kolejne są w trakcie zdobywania takich licencji.


Prowadzimy obsługę małych i średnich firm w zakresie rozliczeń podatkowych, naliczania wynagrodzeń oraz rozliczania składek ZUS. Obsługujemy zarówno polskie firmy, jak również firmy z udziałem kapitału zagranicznego. Dla firm zagranicznych sporządzamy na życzenie sprawozdania w języku angielskim lub niemieckim.Często zmieniające się przepisy podatkowe, globalizacja rynku , coraz powszechniejsza współpraca głównie z krajami Unii Europejskiej stawiają przed nami ogromne wyzwania – dlatego nieustannie szkolimy się w ramach szkoleń wewnętrznych, korzystając z nowoczesnych narzędzi przewidzianych dla doradców podatkowych, jak i na szkoleniach zewnętrznych, prowadzonych przez najwyższe autorytety w kraju w ramach poszczególnych zagadnień. Nasza siedziba od wielu lat mieści się w centrum Opola, w pobliżu instytucji finansowych i urzędów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (GUS, Ratusz, urzędy skarbowe).

Na czym polega tzw. Mały ZUS?
Powiększenie

Mały ZUS to rozwiązanie, którego celem jest zmniejszenie obciążeń najmniejszych firm, dla których obecna miesięczna składka na ubezpieczenia społeczne jest zbyt wysoka.

Mały ZUS to zatem niższe, proporcjonalne do przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne. Mogą z niego skorzystać osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których roczny przychód nie przekroczył 30-krotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim (za 2019 r. kwota ta będzie wynosiła 67 500).

Osoby te będą mogły płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne, niezależnie od stażu firmy. Składki będą proporcjonalne do przychodu.

Obrót nowymi towarami z kategorii elektronika w procedurze VAT-marża

W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża, przy obrocie nowymi towarami.

Dotyczy to przede wszystkim towarów z kategorii elektroniki, a zwłaszcza telefonów komórkowych oraz tabletów. Stosowanie procedury VAT-marża regulują przepisy ustawy o VAT. W przypadku elektroniki ta szczególna procedura może dotyczyć wyłącznie artykułów używanych i to pod warunkiem, że zostały nabyte od:

  • osób innych niż podatnicy podatku VAT;
  • podatników podatku VAT, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;
  • podatników, jeżeli dostawa tych towarów podlegała procedurze VAT-marża.

Procedura VAT-marża może być więc stosowana tylko wówczas, gdy kupiono towar używany i zakup nie był opodatkowany VAT przez dostawcę. Zazwyczaj w procedurze VAT-marża sprzedawane są towary używane, skupowane od osób fizycznych, które nie są podatnikami.