Logo
45-069 Opole, ul. 1 Maja 63/65
tel. 77 453 16 63
 

Usługi księgowe i pomocnicze do księgowych


Powiększenie

Prowadzenie ksiąg handlowych, ksiąg przychodów i rozchodów, ryczałtów ewidencjonowanych.

  • Prowadzenie i rozliczanie podatku VAT.
  • Prowadzenie innych ewidencji wymaganych przepisami prawa podatkowego.
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych.
  • Prowadzenie sprawozdawczości GUS.
  • Sporządzanie wszystkich wymaganych przepisami deklaracji podatkowych.
  • Sprawdzanie i weryfikacja ksiąg podatkowych z lat ubiegłych.
  • Nadzór nad księgowością prowadzoną samodzielnie w firmie.