Logo
45-069 Opole, ul. 1 Maja 63/65
tel. 77 453 16 63
 

Doradztwo podatkowe i gospodarcze


  • Pomoc przy zakładaniu, przekształcaniu lub likwidacji działalności gospodarczej.
  • Doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania i rozliczeń podatkowych.
  • Pomoc w sporządzaniu umów gospodarczych: umów spółek, najmu, dzierżawy, użyczenia, innych umów cywilno-prawnych.
  • Sporządzanie opinii podatkowych.
  • Konsultacje w zakresie funkcjonowania podmiotów gospodarczych na rynku, ich praw i obowiązków.
  • Pomoc w zakresie kontroli podatkowej: bezpośredni udział w kontroli, pisanie opinii, odwołań, udział w postępowaniu przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.
  • Szkolenia pracowników firm w zakresie prawa pracy, podatków bezpośrednich i pośrednich, zagadnień BHP.
  • Pomoc w sporządzaniu biznesplanów i dokumentów do pozyskania funduszy unijnych.