Logo
45-069 Opole, ul. 1 Maja 63/65
tel. 77 453 16 63
 

Obsługa kadrowo-płacowa


  • Wystawianie dokumentów związanych z umową o pracę i umowami cywilno-prawnymi.
  • Naliczanie wynagrodzeń, sporządzanie list płac.
  • Rozliczanie umów cywilno-prawnych.
  • Rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,.
  • Rozliczanie składek na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.
  • Prowadzenie kartotek związanych z zatrudnieniem oraz dokumentacji kadrowej.
  • Sporządzanie obowiązujących sprawozdań do GUS.
  • Sporządzanie deklaracji dla przedsiębiorstw i pracowników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.