Logo
45-069 Opole, ul. 1 Maja 63/65
tel. 77 453 16 63
 

Ryczałt ewidencjonowany, księga przychodów i rozchodów


1. Usługi księgowe:

 • 2,00 zł za jedną pozycję księgową dla podmiotów nie będących czynnymi podatnikami podatku od towarów i usług
 • 2,50 zł za jedną pozycję księgową dla podatników podatku od towarów i usług,
 • 30,00 zł za obliczenie podatku dochodowego dla jednego podatnika (wspólnika),
 • 30,00 zł za deklarację VAT-7,

Cena minimalna: 150,00 zł na miesiąc dla ryczałtu, 200,00 zł /m-c dla podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

2. Rozliczenia wynagrodzeń i ZUS:

 • 30,00 zł za jedną osobę przy zatrudnieniu do 10 pracowników,
 • 25,00 zł za jedną osobę przy zatrudnieniu 11 do 20 pracowników,
 • 20,00 zł za jedną osobę przy zatrudnieniu powyżej 20 pracowników,
 • 10,00 zł za sporządzenie kartoteki wynagrodzeń i PIT-11/PIT-8,
 • 15,00 zł za wystawienie umowy-zlecenia i rachunku do tej umowy.

3. Usługi dodatkowe:

 • 20,00 – 50,00 zł za sprawozdanie GUS
 • 50,00 – 200,00 zł za zestawienie danych do wniosku kredytowego
 • 200,00 – 500,00 zł za kontrolę i weryfikację akt osobowych pracowników
 • 50,00 – 500,00 zł za przygotowanie projektów umów , np. umowa spółki cywilnej, jawnej, umowa dzierżawy, najmu, korzystania z samochodu prywatnego itp.
 • 50,00 – 200,00 zł za zgłoszenie rejestracyjne /zmiana danych firmy w REGON, ZUS, Urzędzie Skarbowym
 • 100,00 – 1000,00 zł za korektę deklaracji i dokumentów ZUS dla podmiotów nie będących klientami biura.
 • od 300,00 zł za przygotowywanie opinii w zakresie prawa podatkowego,
 • od 300,00 zł za przygotowanie odwołania lub skargi w zakresie kontroli podatkowej lub kontroli ZUS.